Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7486
Nhan đề: Sổ tay thực hành Kết cấu công trình
Tác giả: PGS. PTS. Vũ Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 1999
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7486
Appears in Collections:Công nghệ - Kỹ thuật - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Manh Hung. 1999. So tay thuc hanh ket cau cong trinh. NXB Xay dung.pdf3,7 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.