Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8053
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình trích ly, cô đặc đến hàm lượng hợp chất màu anthocyanin từ lá cẩm và sử dụng trong chế biến mứt dừa dẻo
Tác giả: Thắm, Lê Thị Lá
Từ khoá: Chế biến mứt
Màu thực phẩm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Jam Processing
Color of food
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Anthocyanin
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian trích ly đến hàm lượng anthocyanin trong dịch trích ly thu được; Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước, nguyên liệu trích ly và pH của nước trích ly đến hàm lượng anthocyanin trong sản phẩm; Khảo sát ảnh hưởng của thời gian cô đặc đến hàm lượng anthocyanin trong dịch màu; Khảo sát ảnh hưởng của dịch màu anthocyanin cô đặc bổ sung đến giá trị cảm quan của sản phẩm mứt dừa dẻo; Theo dõi sự thay đổi của chất lượng sản phẩm theo thời gian bảo quản ở điều kiện nhiệt độ phòng
Mô tả: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8053
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi La Tham.SVNCKH00141.pdf2,5 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.