Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8080
Nhan đề: Cậu ấm ngây thơ của Natsume Sôkeki và vấn đề giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị
Tác giả: Giang, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Cậu ấm ngây thơ
Botchan
Natsume Sôkeki
Văn học Nhật Bản hiện đại
Giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang - Bộ môn Ngữ văn
Tóm tắt: Natsume Sôkeki được đánh giá là một trong những trụ cột của Văn học Nhật Bản hiện đại, sự nghiệp sáng tác của ông rất dồi dào với hơn 20 tiểu thuyết, nhiều thi phẩm và phê bình tiểu luận, " Cậu ấm ngây thơ" là quyển tiểu thuyết đậm chất trào phúng, chăm biếm trong giai đoạn sáng tác đầu tiên của Natsume Sôkeki. Tác phẩm không chỉ vẽ lên bức tranh về vẽ đẹp tâm hồn con người Nhật Bản mà còn góp một tiếng nói về tình hình giáo dục nước nhà thời kỳ Minh Trị với những ý tưởng giáo dục vô cùng mạnh mẻ và bức thiết
Mô tả: Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8080
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-85.pdf132,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.