Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8097
Nhan đề: Giáo trình mô đun chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn
Tác giả: Hải, Phạm Thanh
Lan, Đào Hương
Phương, Cù Xuân
Hiếu, Phùng Trung
Dung, Nguyễn Xuân
Thủy, Nguyễn Thị
Từ khoá: Rau an toàn
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8097
Appears in Collections:Phát triển nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình modun 02 – Chuẩn bị sản xuất rau an toàn.pdf1,85 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.