Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8305
Nhan đề: Ảnh hưởng của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ở một số ngân hàng tại An Giang và Kiên Giang
Tác giả: Thu, Huỳnh Đình Lệ
Tâm, Lưu Thị Thái
Từ khoá: Quản lí nhân sự
Nhân viên ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hài lòng với công việc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định các yếu tố thù lao theo thang đo PSQ (Pay Satisfaction Questionnaire) điều chỉnh của Heneman và Schwab (1985); Xác định các yếu tố thù lao tác động đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc và sự hài lòng tác động đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng tại thị trường An Giang và Kiên Giang; Xác định mức độ tác động của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc và sự hài lòng đến lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng; Kiểm định sự khác biệt của các thành phần liên quan đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên Ngân hàng theo đặc điểm cá nhân: Hình thức sở hữu ngân hàng, độ tuổi, thu nhập
Mô tả: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8305
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Dinh Le Thu -L.T.T.Tam .NCKH00274.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,5 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.