Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8487
Nhan đề: Khảo sát câu đối Hán văn trong Đối liên tập được lưu trữ tại Thư viện tỉnh An Giang
Tác giả: Mành, Trần Thị Kim
Từ khoá: Câu đối
Hán Nôm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khái quát chung về liễn đối; Câu đối trong Đối liên tập; ...
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8487
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Tran Thi Kim Manh.pdf1,61 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.