Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8490
Nhan đề: Chiến lược giao tiếp trong một số bài ca dao tình yêu đôi lứa
Tác giả: Phương, Đỗ Thị Yến
Từ khoá: Giao tiếp
Ngữ dụng học
Ca dao
Văn học dân gian
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8490
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Do Thi Yen Phuong.pdf1,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.