Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuyên, Nguyễn Thị Mỹ-
dc.date.accessioned2018-07-20T02:46:39Z-
dc.date.available2018-07-20T02:46:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8766-
dc.description.abstractViệc nghiên cứu hoàn thiện quy trình vi nhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) để cung cấp nguồn cây giống cho người dân An Giang là hết sức cần thiết. Kết quả cho thấ,y môi trường tốt nhất tái sinh chồi khoai môn là môi trường MS + 2 mg/l BA với khả năng tái sinh chồi 100% đạt 5,2 chồi sau 6 tuần nuôi cấy; môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh chồi khoai môn là môi trường MS + 3 mg/l BA + 0,5 mg/l NAA (đạt 3,6 chồi và cao 4,37 cm); kiểu cấy chẻ đôi và cắt ngang cho hiệu quả tạo chồi tối ưu hơn so với kiểu cấy thông thường, với kiểu cấy chẻ đôi số chồi/mẫu cấy ban đầu đạt tối đa trung bình là 4,89 chồi; môi trường tạo rễ tốt nhất là MS + 1 mg/l NAA cho rễ to, số rễ đạt 20,43 rễ sau 6 tuần nuôi cấy và cây khoai môn vitro đạt tỷ lệ cây sống tuyệt đối 100% trên giá thể tro trấu giai đoạn thuần dưỡng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.relation.ispartofseriesJournal of Science;Vol. 19 (1), pp. 7 – 18-
dc.subjectCây khoai mônvi
dc.subjectColocasia esculenta L.vi
dc.subjectNuôi cấy môvi
dc.subjectNhân giống vitrovi
dc.subjectVi nhân giốngvi
dc.subjectNuôi cấy lát mỏngvi
dc.titleNhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta l.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy môvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 - Nguyen Thi My Duyen.pdf594,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.