Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8786
Nhan đề: Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng đến mua sắm tại khu thương mại tịnh biên thuộc khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
Tác giả: Nghị, Huỳnh Hữu
Từ khoá: Hành vi tiêu dùng
Siêu thị
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Khảo sát nhu cầu mua hàng của khách hàng tại Khu thương mại Tịnh Biên; đưa một vài đề xuất nhằm năng cao hiệu quả hoạt động của Khu thương mại Tịnh Biên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8786
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Huynh Huu Nghi.pdf1,49 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.