Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8820
Nhan đề: Ngư loại học: Tài liệu giảng dạy
Tác giả: Vân, Phan Thị Thanh
Từ khoá: Ngư loại học
Cá
Ichthyology
Fishes
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá; Da và sản phẩm của da; Hệ xương cá; Hệ cơ; Hệ tiêu hóa; Hệ hô hấp; Hệ tuần hoàn; Hệ niệu-Sinh dục; Hệ thần kinh và các cơ quan cảm giác; Tuyến nội tiết; Hệ thống phân loại và những đặc điểm thường dùng trong phân loại cá; Những loại cá nước ngọt và lợ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Phương pháp thu và xử lý mẫu.
Mô tả: Tài liệu giảng dạy được thẩm định.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8820
Appears in Collections:GT - Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thanh Van.GT00144.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn7,56 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.