Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8831
Nhan đề: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Ngọc, Huỳnh Thị Anh
Từ khoá: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Đo lường mức độ quan tâm và xác định thái độ của người tiêu dùng sau khi xem đoạn quảng cáo; tìm hiểu tác động của đoạn quảng cáo đến quyết định mua của người tiêu dùng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8831
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. 10KD - Nguyen Thi Anh Ngoc.pdf1,52 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.