Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8833
Nhan đề: Chất lượng dịch vụ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DONGABANK) chi nhánh An Giang qua đánh giá của khách hàng
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Sự hài lòng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Khảo sát chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông qua đánh giá của khách hàng; nhận diện sự khác biệt trong kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ tại DongA Bank của khách hàng qua một số biến nhân khẩu: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập…
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8833
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. 10NH - Nguyen Thi Kim Ngan.pdf1,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.