Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8908
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng Bách Khoa
Tác giả: Thu, Nguyễn Thị Hồng
Từ khoá: Kế toán chi phí
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH5KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8908
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Thu. SVLV000232.pdf26,87 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.