Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8966
Nhan đề: Phân tích ảnh hưởng biến động lãi suất đến thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển ĐBSCL - Cần Thơ - Ninh Kiều
Tác giả: Quyên, Lê Thị Kim
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: Jul-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của lãi suất đến thực trạng huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh Cần Thơ- Phòng giao dịch quận Ninh Kiều; Tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao công tác huy động vốn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8966
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Le Thi Kim Quyen.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.