Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9142
Nhan đề: Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng cố định đạm và phân giải lân liên kết với cây lúa cao sản trồng trên đất phèn tại tỉnh An Giang
Tác giả: Xuân, Lý Ngọc Thanh
Từ khoá: Lúa nước
Phân bón
Khoa học cây trồng
Rice
Fertilizers
Crop science
Lúa cao sản
Đất phèn
Cố định đạm
Hòa tan lân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung đề tài được thực hiện nhằm tìm ra những vi khuẩn liên kết với cây lúa có khả năng bổ sung cho cây trồng hai loại nguyên tố cơ bản là lân và đạm. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu chế tạo và sản xuất phân bón vi sinh cho cây trồng. Sử dụng phân bón vi sinh như là một nguồn bổ sung hoặc thay thế cho phân bón hóa học là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường và tiến đến sự phát triển nông nghiệp bền vững
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB- GV (cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9142
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly Ngoc Thanh Xuan.NCKH00299.cap do 4..PDFLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.