Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9241
Nhan đề: Kiểm soát nội bộ trong chu trình sản xuất tại công ty TNHH may xuất khẩu Mỹ An
Tác giả: Tuyết, Nguyễn Thị Ánh
Từ khoá: Kế toán
Công ty TNHH May Xuất khẩu Mỹ An (An Giang)
Kiểm soát nội bộ
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9241
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Anh Tuyet. SVLV000837.PDF10,53 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.