Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9242
Nhan đề: Đánh giá sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của một số ngân hàng TMCP tại TP.Long Xuyên
Tác giả: Vân, Phan Lê Hồng
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Khách hàng
Kinh tế đối ngoại
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (DH10KD)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9242
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File SizeFormat 
Phan Le Hong Van. SVLV000838.pdf16,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.