Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9244
Nhan đề: Xây dựng kế hoạch cho vay nông nghiệp năm 2013 cho Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Hiền, Lê Mỹ
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay nông nghiệp
Xây dựng kế hoạch
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (DH10KD)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9244
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le My Hien. SVLV000840.PDF6,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.