Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9247
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam bằng mô hình CAMELS
Tác giả: Huệ, Hà Thị
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khầu ( An Giang)
Mô hình Camels
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng (DH10NH)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9247
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha THi Hue. SVLV000843.PDF7,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.