Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9249
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Bình
Tác giả: Tú, Ngô Minh
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí sản xuất
Giá thành
Kế toán chi phí
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kê toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9249
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Minh Tu. SVLV000845.PDF9,65 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.