Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
Nhan đề: Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Minh, Tạ
Từ khoá: Xã hội học đại cương
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Khoa học cây trồng
Pháp luật đại cương
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-xa-hoi-hoc-dai-cuong.pdf53,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.