Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9272
Nhan đề: Hoa màu (bắp - đậu xanh - khoai lang)
Tác giả: Minh, Dương
Từ khoá: Hoa màu
Trồng trọt
Nông nghiệp
Bắp
Đậu xanh
Khoai lang
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9272
Appears in Collections:Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-mau-bap-dau-xanh-khoai-lang.pdf36,71 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.