Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9283
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cá tra Fillet tại công ty TNHH Bình Long
Tác giả: Nhi, Trần Thị Yến
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí
Kế toán chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Cá tra fillet
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luân tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9283
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Yen Nhi. SVLV000850.PDF6,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.