Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9292
Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhành Thành phố Long Xuyên
Tác giả: Dương, Nguyễn Thùy
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Chất lượng tín dụng
Doanh nghiệp
Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT chi nhánh Long Xuyên (An Giang)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (DH10TC)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9292
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Duong. SVLV000855.pdf11,25 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.