Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9309
Nhan đề: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành giai đoạn 2010 - 2012
Tác giả: Tâm, Phạm Thị Minh
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành (An Giang)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (DH10QT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9309
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Minh Tam. SVLV000859.PDF6,53 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.