Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9324
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang giai đoạn 2010 -2012
Tác giả: Hồng, Tô Thị Xuân
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thanh toán quốc tế
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (An Giang)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: aĐánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại Vietcombank An Giang, làm cơ sở xây dựng các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ này tại chi nhánh trong thời gian tới
Mô tả: Khóa luận tốt ngiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - ngân hàng (DH10NH)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9324
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
To Thi Xuan Hong. SVLV000865.PDF6,27 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.