Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9681
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Tác giả: Hạnh, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh;
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giúp công tác huy động vốn của ngân hàng được hoàn thiện hơn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9681
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - NGUYEN THI DIEM HANH.pdf779,24 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.