Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9695
Nhan đề: Phân tích tình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
Tác giả: Tiếm, Huỳnh Ngọc
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Sacombank chi nhánh An Giang qua ba năm 2008 -2010; Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Sacombank chi nhánh An Giang trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9695
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Huynh Ngoc Tiem.pdf1,7 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.