Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9697
Nhan đề: Giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh An Giang ABBANK
Tác giả: Tới, Nguyễn Văn
Từ khoá: Kế toán
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp;
Tóm tắt: Phân tích thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh An Giang; Khuyến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9697
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Nguyen Van Toi.pdf1,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.