Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9912
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến hạt mít chiên tẩm đường
Tác giả: Tư, Dư Thị Thu
Từ khoá: Mít
Chế biến
Trái cây
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Jackfruit
Fruit
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Gồm các nghiên cứu: Khảo sát thời gian nấu hạt mít thích hợp để sản phẩm có màu sắc đẹp và cấu trúc tốt; Xác định thời gian chiên hạt mít thích hợp để sản phẩm có cấu trúc, màu sắc và mùi vị tốt nhất; Xác định tỷ lệ đường saccharose và tỷ lệ dịch mít bổ sung thích hợp để sản phẩm đạt giá trị cảm quan cao
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thực phẩm
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9912
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Du Thi Thu Tu. SVLV001304.pdf4,67 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.