Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9914
Nhan đề: ghiên cứu chế biến bột mít từ hạt mít
Tác giả: Phong, Hồ Thanh
Từ khoá: Mít
Công nghiệp bột
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Jackfruit
Flour industry
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ và thời gian ngâm NaHSO3 đến màu sắc của sản phẩm; Khảo sát sự ảnh hưởng nhiệt độ và thời gian sấy đến màu sắc, mùi vị và cấu trúc của sản phẩm; Thử nghiệm khả năng thay thế bột mì bằng bột mít trong sản xuất bánh mì
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thực phẩm
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9914
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thanh phong.SVLV001302.pdf1,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.