Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9935
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH BVĐK Nhật Tân
Tác giả: Hiền, Lý Thị Thu
Từ khoá: Vốn
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Tóm tắt: Đánh giá tình hình biến động vốn của Công ty TNHH BVĐK Nhật Tân; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty; Tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn tại Công ty; Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9935
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3KTCD - Ly Thi Thu Hien.pdf1,65 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.