Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/541
Nhan đề: Xem bộ phim Lã Bất Vi nghĩ về lịch sử, dã sử và nghệ thuật
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Lã bất vi
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 06
Tóm tắt: Bài viết về các yếu tố lịch sử, dã sử và nghệ thuật đối với nhân vật Lã Bất Vi trong một số phim truyện về Tần Thủy Hoàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/541
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xem bo phim La Bat Vi nghi ve lich su da su va nghe thuat.pdf73,52 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.