Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/625
Nhan đề: Góp ý kiến về việc giảng dạy môn Logic học hình thức ở trường đại học và cao đẳng
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Môn logic
Giảng dạy
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số yếu tố nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Logic học ở các trường đại học và cao đẳng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/625
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giang day mon Logic hoc.pdf101,28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.