Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/662
Nhan đề: Tìm hiểu một số khái niệm thường dùng trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Kiểm định chất lượng
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số khái niệm cơ bản, các tiêu chí và nguyên tắc của việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/662
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiem dinh chat luong GD dai hoc.pdf93,28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.