Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/673
Nhan đề: Chúc mừng năm mới Quý Mùi 2003
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Chúc xuân
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Trích lược lời chúc xuân của hiệu trưởng trường đại học An Giang gửi đến cán bộ - giảng viên - sinh viên Trường.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/673
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuc mung nam moi.pdfLiên hệ tác giả để xem toàn văn50,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.