Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/765
Nhan đề: Những giải pháp xây dựng Đảng bộ trường đại học An Giang trong sạch vững mạnh
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Xây dựng đảng
An giang
Chính trị
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hiện trạng Đảng bộ trường Đại học An Giang và những đề xuất nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/765
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - xay dung dang bo.pdf110,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.