Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/767
Nhan đề: Tản mạn về Khỉ trong văn học dân gian
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Văn học dân gian
Hình tượng khỉ
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hình tượng Khỉ trong văn học dân gian Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/767
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - tan man ve khi.pdf132,16 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.