Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/900
Nhan đề: Hồ Xuân Hương - chút hương mùa xuân
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Hồ xuân hương
Văn học
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 025
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đôi nét về nhà thơ Hồ Xuân Hương và những tác phẩm độc đáo của bà.
Mô tả: Thông tin khoa học số 025 - Chào xuân Bính Tuất 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/900
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - 16a-Huynh Dieu-Ho Xuan Huong.pdf162,41 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.