Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/952
Nhan đề: Sử dụng chế phẩm sinh học để nâng cao
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Enzym
Năm xuất bản: 18-Sep-2007
Tùng thư/Số báo cáo: Amylase
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở bổ sung các chế phẩm enzyme amylase, pectinase và khảo sát những ảnh hưởng của chúng đến quá trình lên men và chất lượng thành phẩm. Nhằm tạo điều kiện cho quá trình lên men, rút ngắn thời gian sản xuất và thu được sản phẩm rượu có độ trong tốt làm tăng giá trị cảm quan sản phẩm. Khảo sát ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến hoạt tính của enzyme Amylase trong quá trình thủy phân tinh bột từ nguyên liệu mít. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến hiệu suất thủy phân nguyên liệu mít ở các thời gian khác nhau. Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Amylase và Pectinase trong sản xuất rượu vang mít.
Mô tả: Thông tin khoa học số 28
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/952
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Su dung che pham sinh hoc nang cao chat luong ruou vang mit-NVChuong.pdf230,52 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.