Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10124
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất Toàn Mỹ- chi nhánh Miền Tây
Tác giả: Nhung, Huỳnh Thị Tuyết
Từ khoá: Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán;Tr. 1 - 43
Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình xử lý, luân chuyển chứng từ, tổng hợp doanh thu, chi phí … hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở bộ phận kế toán mục đích phản ánh công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty; Xác định kết quả kinh doanh từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, nâng cao khả năng sản xuất và kinh doanh tại công ty.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10124
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Huynh Thi Tuyet Nhung.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.