Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10289
Nhan đề: Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
Tác giả: Liễu, Phạm Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Kế toán chi phí
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Công ty xuất nhập khẩu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10289
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-PHAM NGUYEN THI THUY LIEU-DKT141589.pdf1,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.