Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10311
Title: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của cửa hàng ủy nhiệm Honda Trung Trang
Authors: Đạt, Hồ Minh
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Cạnh tranh
Nhân viên bán hàng
Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2018
Description: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10311
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_HO MINH DAT_DKQ141504.pdf551.87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.