Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10472
Title: Mô tả quy trình hoạt động kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Quách Hưng
Authors: Mai, Trương Trúc
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10472
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-DKT141597-TRUONGTRUCMAI.pdf1.4 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.