Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10673
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình phát triển sản phẩm thẻ tín dụng Quốc Tế (thẻ Visa) dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Tiền Phong - chi nhánh An Giang
Tác giả: Ly, Hồ Thị Trúc
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thẻ tín dụng
Khách hàng cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10673
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-HO THI TRUC LY-DTC141897.pdf814,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.