Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10690
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Lộc, Ngô Tấn
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 55
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên; Phân tích các tỷ số đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay (cho vay sản xuất nông nghiệp).
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10690
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32. Ngo Tan Loc.pdf789,59 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.