Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12667
Nhan đề: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Tiển, Dương Văn
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy Lợi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12667
Appears in Collections:Giáo dục Tiểu học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Van Tien (2010). Giao trinh phuong phap luan nghien cuu khoa hoc.pdf15,06 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.