Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13092
Nhan đề: Giáo trình thực tập vi sinh cơ sở
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Linh, Dương Nhật
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học vi sinh vật
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học mở, Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13092
Appears in Collections:Công nghệ sinh họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.