Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1970
Nhan đề: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất
Tác giả: Nhỏ, Lê Văn
Từ khoá: Mặt trời
Trái đất
Chuyển động
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1970
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Van Nho.pdf2,48 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.