Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2008
Nhan đề: Trường Đại học An Giang sau hơn một năm hoàn thành công tác tự đánh giá
Tác giả: Thạnh, Trần Văn
Từ khoá: Giáo dục
Chất lượng giáo dục
Tự đánh giá
Năm xuất bản: Jan-2011
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 44
Tóm tắt: Bản tin khoa học chuyên đề mừng Xuân Tâm Mão 2011
Mô tả: Bản tin khoa học số 44
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2008
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. truong DHAG sau hon mot nam hoan thanh cong tac tu danh gia.pdf4,13 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.